Nabídka:

Doporučujeme:

Portál divoch.net
Portál divoch.net

Dabing - Zpracování cizojazyčných textů
Dabing

Poskytovatel přehledu zpráv
Právědnes

Kurzovní lístek:

platný od 30. července

Měna Kurz Změna
1 EUR 25,500 -0,005 Levnější
1 USD 21,445 -0,037 Levnější
1 GBP 29,951 -0,032 Levnější
1 CHF 23,674 +0,032 Dražší

Finanční poradenství

Životní pojištění

Životní pojištění je jednoduchým a srozumitelným produktem. Klient je již od počátku informován o zaručené výši pojistného plnění a o způsobu uplatňování daňových úlev. Na pojistné může přispívat i zaměstnavatel, který je zvýhodněn nejen daňově, ale i z hlediska plateb sociálního a zdravotního pojištění.

Daňové zvýhodnění občanů – každá fyzická osoba, která si sama hradí pojistné, si může toto pojistné zaplacené za dané zdaňovací obd. odečíst od základu daně, a to max. částku 12 000Kč (daňová úspora max. 3 840Kč ročně)

Daňové zvýhodnění zaměstnance – pojistné, které zaměstnavatel zaplatí za zaměstnance, je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, maximálně do výše 12 000Kč ročně (daňová úspora max. 3 840Kč ročně); z příspěvku zaměstnavatele se neplatí sociální a zdravotní pojištění

Daňové zvýhodnění zaměstnavatele – pojistné, které zaměstnavatel zaplatí pojišťovně za zaměstnance za zdaň. obd., jsou nákladem snižujícím základ daně z příjmů zaměstnavatele (daňový náklad), a to max. do výše 8 000Kč za zdaňovací obd. na jednoho zaměstnance; z příspěvku na pojistné pro zaměstnance se neplatí odvody na soc. a zdrav. poj.

V oblasti životního pojištění spolupracujeme s těmito společnostmi:Made by Petr
Kontakt: Vladimíra Bajerová,  Linda Bajerová